לימוד ברידג' – פתרון שיעור 8


קורסים לברידג' – פתרון תרגילים שיעור 8

משיב 2 פותח               משיב 1 פותח
♠1 ♣1 ♥1 ♣1
♠4 ♠3 P ♥2
משיב 4 פותח משיב 3 פותח
♥1 ♦1 ♥1 ♦1
P ♥3 P ♥2
משיב 6 פותח משיב 5 פותח
♥1 ♦1 ♠1 ♣1
♥4 ♥3 P ♠4

 

משיב 8 פותח             משיב 7 פותח
♥1 ♣1 ♠1 ♦1
P ♥3 ♠4 ♠2
משיב 10 פותח משיב 9 פותח
♦1 ♣1 P 1NT
♥4 ♥1
משיב 12 פותח משיב 11 פותח
♦1 ♣1 P 1NT
♥4 ♥1

♣  ♦  ♥  ♠

 

קורס ברידג' למתחילים

קורסים לברידג'