לימוד ברידג' – שיעור 10


 לימוד ברידג' – פתרון תרגילים – שיעור 10

♣ ♦ ♥ ♠

משיב 3 פותח     משיב 2 פותח     משיב 1 פותח
1NT ♠1 ♣2 ♥1 ♣2 ♦1
3NT ♥3 3NT ♣3 3NT 2NT
P P P

 

משיב 6 פותח     משיב 5 פותח     משיב 4 פותח
♣2   ♦1 ♥2 ♠1 1NT ♠1
P   3NT P ♥4 P
משיב 9 פותח     משיב 8 פותח     משיב 7 פותח
♠4   ♠1 ♣2 ♦1 ♥2 ♠1
P   P P 3NT 3NT 2NT

♣ ♦ ♥ ♠

ברווזים ברווזים בואו הביתה