לימוד ברידג' למתחילים שיעור 6


לימוד ברידג'

לומדים ברידג' יחד

גם הם לומדים ברידג'

לימוד ברידג' למתחילים

שיעור 6

פותח              משיב

1

1♥                    3♥

4♥                       P

2

1♠                   2♠

4♠                   P

3

1♠                     4♠

4

1♥                       2♥

3♥                        4♥

5

1NT                     3NT

6

1♠                      2♠

4♠                      P

7

1♠                   3♠

4♠                     P

8

1NT                    P

9

1♠                     2♠

4♠                     P

10

1♠                     4♠

11

1♥                    4♥

12

1♠                    2♠

P