קורס ברידג' למתחילים – שיעור 14 סטיימן


מורה לברידג' – שיעור 14 סטיימן

פתרון תרגילים שיעור 14

 ♠ ♥ ♦ ♣

משיב פותח משיב  פותח משיב פותח
♣ 2 1NT ♣ 2 1NT ♣ 2 1NT
♠ 3 ♠ 2 2NT ♥ 2 2NT ♥ 2
♠ 4 ♠ 4  ♠ 4
משיב פותח משיב פותח משיב פותח
♣ 2 1NT P 1NT 2NT 1NT
3NT ♠ 2 P
P
משיב פותח משיב פותח משיב פותח
♣ 2 1NT 3NT 1NT ♣ 2 1NT
3NT ♥ 2 ♠ 4 ♠ 2
♠ 4

% D7% 9C% D7% 99% D7% 9E% D7% 95% D7% 93-% D7% 91% D7% A8% D7% 99% D7% 93% D7% 92