מורה לברידג' – שיעור 11


לימוד ברידג' – שיעור 11

הפותח פתח ♦1 מה תכריז בידיים הבאות

 

3NT      /      2♦      /      1♥      /      3NT

1♠       /       4♥     /     1NT      /     2NT

4♠       /      2♥      /     1NT      /    2NT

 

IMG_8555a