לימוד ברידג' – שיעור 20 – תשובות לדבל


 לימוד ברידג' – פתרון תרגילים – שיעור 20 תשובות לדבל

 

S E N W      S E N W     S E N W
♦2 P X ♦1 ♠2 P X ♥1 ♥1 P X ♣1
♥4 P ♥2 P P P ♠4 P P P P
P P P P

♣ ♦ ♥ ♠

S E N W      S E N W     S E N W
 ♥2  P  X ♣1    ♠2  P X ♥1 ♦2 P X ♦1
 P  P  ♥4 P    P  P ♠4 P ♥4 P ♥2 P
      P       P P P P

 

 

מורה לברידג'

לימוד ברידג'