לימוד ברידג' שיעור 18


לימוד ברידג' – שיעור 18 – פתיחה חזקה 2 קלב

משיב 3 פותח     משיב 2 פותח     משיב 1 פותח
♦2 ♣2 ♦2 ♣2 ♦2 ♣2
4NT ♥2 ♥4 ♥2 ♠4 ♠2
♥6 ♦5
P ♥7

♣♦♥♠

משיב 6 פותח     משיב 5 פותח     משיב 4 פותח
♦2   ♣2 ♦2 ♣2 ♦2 ♣2
4NT    ♥2 3NT 2NT P 2NT
♥6    5NT
   P

משיב 9 פותח     משיב 8 פותח     משיב 7 פותח
♦2   ♣2 ♦2 ♣2 ♦2 ♣2
4NT   ♥2  ♠4 ♠2 ♥4 ♥2
♥6   ♦5  P P
   P

 

%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-18-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%9f-2

IMG_3595b