לימוד ברידג' – שיעור 17


לימוד ברידג' – שיעור 17

פתיחות 2NT ותשובות

משיב פותח    משיב פותח    משיב פותח
♣3 2NT ♣3 2NT

♣3

2NT
3NT ♦3 3NT

♥3

♥4

♥3
P P

♠4

 

♠♥♦♣ 

משיב פותח    משיב פותח    משיב פותח
♠3 2NT ♣3 2NT 3NT 2NT
P ♠4 3NT ♦3  P
P
משיב פותח    משיב פותח    משיב פותח
P 2NT ♥3 2NT ♠3 2NT
P ♥4 P 3NT

♠♥♦♣ 

 

שחקנית ברידג' :)