קונבנצית קפלטי – קורסים לברידג'

קונבנצית קפלטי

אוברקול לאחר פתיחה של 1NT

לאחר שהיריבים פתחו 1NT קונבנציית קפלטי נותנת לנו אפשרות להתערב ולהפריע או להגיע לחוזה מתאים מבחינתנו.

הניקוד שנדרש הוא 9-14 נק'.

משמעות הקפלטי היא כזאת:

♣2 = יש לי שישיה כלשהיא ניקוד 9-14 . המשיב לקפלטי עם 6 קל' ב ♣ ויד חלשה יכול להכריז פס. בכל מקרה אחר יכריז 2♦. מכריז הקפלטי יכריז פס עם 6 קל' ב-♦ . או יראה כל שישיה אחרת.

 ♦2 =  מראה או 2 חמישיות במיג'ורים או 5 \ 4 במיג'ורים מבקש מהפרטנר להראות את המיג'ור העדיף עליו. עם לפרטנר יש יד חזקה או חלוקתית יכול להזמין למשחק מלא או להכריז משחק מלא.

♥2 = 5 קל' ב – ♥ וארבעה או יותר באחד מהמינורים.

♠2 = 5  קל' ב – ♠ וארבעה או יותר באחד מהמינורים.

 2NT = מראה 2 חמישיות במינורים מבקש מהפרטנר להכריז את המינור הארוך יותר אפילו עם 2 קלפים.

ב +15 נק' נכריז דאבל. השותף שלנו עם +6 נקודות ישאיר את הדבל במטרה להפיל את היריב. עם 0-5 נק' יכריז כאילו השותף הכריז 1NT ויעשה טרנספר אם יש אפשרות וכל שאר ההכרזות הרגילות לאחר פתיחה של 1NT.

תשובות לקפלטי

קפלטי

תשובה לקפלטי

מראה
♣2 פס מראה 6 קל' ב- ♣ יד חלשה
♦ 2 הכרזת העברה. הפותח יכריז פס עם 6 קל' ב- ♦ או את הצבע שלו.
♥2 +6 קלפים ב-♥ הכרזה חלשה לא מחייבת.
♠2 +6 קלפים ב – ♠ הכרזה לא מחייבת.
♦2 פס מראה 6 קלפים ב – ♦ יד חלשה.
♥2 מראה העדפה לסדרת ה – ♥. הכרזה לא מחייבת.
♠2 מראה העדפה לסדרת ה – ♠ הכרזה לא מחייבת.
2NT מראה תמיכה ב – 2 המיגורים לפחות 11 נק'. הזמנה למשחק מלא.
♥3 מבטיח +4 קל' ב-♥ הזמנה למשחק מלא.
♠3 מבטיח +4 קל' ב-♥ הזמנה למשחק מלא.
♣3 יד חלשה 6 קלפים ב – ♣
♠\♥2 פס תמיכה בסדרה המוכרזת 0-9 נק' יד חלשה.
2NT אין תמיכה במיג'ור המוכרז מבקש מהפרטנר להכריז את המינור שלו.
♠\♥3 הזמנה למשחק מלא.
♠\♥4 יש משחק מלא לדעתי .
2NT ♣3 יד חלשה העדפה ל – ♣.
♦3 יד חלשה העדפה ל – ♦.
♥3 6 קל' טובים ב-♥ אין תמיכה במינורים. הכרזה לא מחייבת.
♠3 6 קל' טובים ב-♠ אין תמיכה במינורים. הכרזה לא מחייבת.
3NT יד חזקה רוצה לשחק 3NT.
♣4 יד חזקה מזמין לשחק ♣5. אין אפשרות לשחק 3NT.
♦4 יד חזקה מזמין לשחק ♦5. אין אפשרות לשחק 3NT.
ברידג' בבית

לימוד ברידג' . באזור המרכז.